Zoeken

(44 resultaten)

Zoeken

Algemene gegevens

Hier tref je de algemene gegevens van onze organisatie aan.

Missie en visie

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC). Als samenwerkende organisaties …

Beleid

Evangeliestek wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken: - het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal …

Logo

Stek Stek staat voor Samenwerking voor Toerusting, Evangelisatie en Kinderwerk. Toerusting bieden wij u in de vorm van workshops in de gemeente, door …

Organisatie

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Naar aanleiding van een gezamenlijk overleg op 7 januari 2014 over de nood van …

Team

Het Evangeliestek team bestaat uit een aantal mensen met een groot hart voor kinderen en evangelisatiewerk. Samen vervullen zij 1,30 fte. Zij zijn de …

Dieneke Blok

Projectleider
Kinderen brengen tot de Heere Jezus. Een belangrijke taak, omdat die zo levensveranderend kan zijn! Wat is het mooi om te zien dat mensen zich willen …

Dineke van der Wilt

Missionair kinderwerker
Als ik denk aan al die kinderen in Nederland die nog nooit het rijke evangelie van de Heere Jezus Christus hebben gehoord, dan voel ik me geroepen om …

Judith van der Veer

Kinderwerker
‘Laat de kinderen bij Mij komen…’ Deze uitnodigende woorden van de Heere Jezus bemoedigen én motiveren mij in het werk dat ik voor Evangeliestek mag …

Dietie Gommer

Creatief vormgever
Ben ik dan zo creatief? Ja, dat wel. Knutsel je dan heel de dag? Nee, dat niet. Creativiteit is voor mij niet het primair bezig zijn met beeldende …

Liesbeth van Klinken

Verhalenschrijfster
'Jezus, Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart.' Dat motiveert mij voor mijn werk en geeft er inhoud aan. Niet alleen ik, maar de …