Judith van der Veer

Kinderwerker

‘Laat de kinderen bij Mij komen…’ Deze uitnodigende woorden van de Heere Jezus bemoedigen én motiveren mij in het werk dat ik voor Evangeliestek mag doen. Het is het verlangen van de Heiland Zélf dat kinderen bij Hem komen, Hem vertrouwen en volgen. Want alleen bij Hem vinden ze vrede, vergeving van zonden en eeuwig leven.

Mijn naam is Judith van der Veer en sinds 2016 ben ik betrokken bij diverse projecten van Evangeliestek. Met veel plezier, want het is heerlijk om werk te doen dat mijn hart heeft: het Evangelie dicht bij het hart van kinderen brengen. Zowel door middel van het schrijven van materialen voor kinder(evangelisatie)werk als het geven van toerusting aan kinderwerkers en ouders.

Het is ook steeds weer een zoektocht om de diepe en rijke inhoud van het Woord van God in begrijpelijke en eigentijdse taal door te geven aan kinderen van nu. Thuis is wat dat betreft de eerste oefenplaats. Samen met mijn man woon ik in Utrecht. God zegende ons gezin met vijf prachtige kinderen met wie we dagelijks meer mogen ontdekken van de grootheid en genade van God.

Het is het verlangen van de Heiland Zélf dat kinderen bij Hem komen, Hem vertrouwen en volgen. Want alleen bij Hem vinden ze vrede, vergeving van zonden en eeuwig leven.

De tweewekelijkse club voor kinderen uit het asielzoekerscentrum in Utrecht is zo’n andere oefenplaats. Waar ik het Evangelie in heel eenvoudige woorden mag doorgeven aan kinderen uit allerlei landen en culturen. Met hetzelfde verlangen: dat kinderen bij de Heere Jezus komen!

Team