Missie en visie

Waar we voor staan

Missie en visie van Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC). Als samenwerkende organisaties willen wij een handvat bieden aan leidinggevenden die met kinderen werken in en buiten de kerk waarbij het Woord van God centraal staat. We laten ons leiden door wat de Heere God in Zijn Woord, de Bijbel, tot ons te zeggen heeft. We doen ons werk met het verlangen dat kinderen en jongeren tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen.

Het is onze wens dat Gods Koninkrijk uitgebreid mag worden onder kinderen en jongeren en dat ze hun plek in de kerkelijke gemeente mogen in nemen. We zien dat er in deze tijd in de kerk veel aandacht is voor het werk onder jongeren. Onder de doelgroep jongeren zit een doelgroep, die we niet mogen vergeten: de kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Een belangrijk speerpunt voor ons is een Bijbelse visie formuleren op de relatie tussen het kind en geloof en de plaats van het kind in de gemeente en in de eredienst. Op basis van deze visie wordt Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal ontwikkeld. Daarnaast wordt materiaal gemaakt voor het toerusten en trainen van kinderwerkers binnen de gemeenten. De focus van de projecten ligt bij kinderen, zowel binnen als buiten de kerk.

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen; een kind dat de Heere leert kennen, heeft (menselijkerwijs gesproken) nog een heel leven voor zich om voor de Heere te leven. Daarnaast ligt de focus in het materiaal bij het aanspreken van het gelovige en het niet-gelovige kind. In de toepassing van de boodschap is het belangrijk om niet alleen de ongelovige kinderen aan te spreken, maar ook de gelovige kinderen.

Download de brochure met de uitgangspunten van Evangeliestek.

Over Evangeliestek