Organisatie

Over Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Naar aanleiding van een gezamenlijk overleg op 7 januari 2014 over de nood van kinder(evangelisatie)werk is het besluit genomen tot samenwerking, kennisuitwisseling en het zoeken naar toerustingsmogelijkheden. Evangeliestek wil zich inzetten voor de kinderen binnen en buiten de kerk. Het is haar verlangen dat kinderen tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus. Deze gedeelde roeping, zoals verwoord in de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid binden de partijen samen en geven een breed fundament om principieel samen te werken.

Werkwijze
Evangeliestek werkt vanuit haar beleid. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het beleid vormgegeven en uitgevoerd. Dit toezicht beperkt zich met name tot de hoofdlijnen van het beleid, de visievorming en identiteit. Een aantal keer per jaar wordt er aan het bestuur kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd.

Uitvoering
De werkorganisatie is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het jaarplan. Het team bestaat uit vijf personen, die samen 1,80 fte vervullen. Zij zijn de professionals in het werkveld en zijn nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het vastgestelde beleid. Elk teamlid heeft zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het team wordt bijgestaan door zo'n 35 vrijwilligers. Evangeliestek houdt momenteel kantoor bij de teamleden thuis. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie, opleiding en relevante werkervaring van de werknemers. Evangeliestek heeft eigen arbeidsvoorwaarden opgesteld in lijn van de CAO sector welzijn.

Heb je vragen over het werk van de organisatie? Bel of mail gerust met een van de teamleden. Neem voor vragen over Evangeliestek contact op via het contactformulier.