Toerusting

Toerusting

Het is één van onze doelen om kinder(evangelisatie)werkers, ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toe te rusten voor en te ondersteunen in het kinder(evangelisatie)werk. Met als doel om kinderen het evangelie door te geven, zodat ze hun leven gaan leven voor de Heere God.

Als kinder(evangelisatie)werker, ambtsdrager, leidinggevende of opvoeder raak je nooit uitgeleerd. Elke situatie in de gemeente, tijdens het evangelisatiewerk of in de context van het gezin, vraagt weer om wijsheid, inzicht en de leiding van de Heilige Geest. Dat betekent dat het werk van toerusting nooit ‘af’ is en dat we moeten leren in afhankelijkheid van de Heere onze weg door het leven te gaan.

Workshops, lezingen en cursussen

Bij Evangeliestek streven we naar toerusting en ondersteuning op maat. Graag zijn we in de plaatselijke gemeente en bij evangelisatie-initiatieven aanwezig om zo ‘maatwerk’ ondersteuning te kunnen bieden aan eenieder die zich inzet in het kinder(evangelisatie)werk. De toerusting die we bieden wordt aangeboden met het oog op de praktijk.

Achtergrondartikelen

Ook bieden we allerlei achtergrondartikelen en filmpjes aan die een relatie hebben tot het kinder(evangelisatie)werk. Deze zijn te bekijken via de website van Goed in Vorm.

Onze diensten