Advies

Advies

Als Evangeliestek hebben we niet op alle vragen een antwoord. We staan echter als netwerkorganisatie wel in verbinding met een netwerk aan mensen die op diverse terreinen antwoord kunnen geven. Zo kunnen we expertise bieden vanuit het kinder(evangelisatie)werk.

Omdat je nooit de enige bent die een bepaalde vraag stelt, is er altijd wel ergens een ervaringsdeskundige te vinden. Die verbinding leggen, is een belangrijk onderdeel van het werk van Evangeliestek. Daarbij willen we maatwerk leveren, passend binnen jouw gemeente of organisatie.

Evangeliestek is beschikbaar voor advies rond evangelisatie- en kinderwerk. We staan open voor je vragen, omdat kinderen binnen én buiten de kerk ons hart hebben. Laat je vraag horen, we denken graag met je mee! Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.