Logo van Evangeliestek

Uitleg van het

Stek
Stek staat voor Samenwerking voor Toerusting, Evangelisatie en Kinderwerk. Toerusting bieden wij u in de vorm van workshops in de gemeente, door het organiseren van thema-avonden en digitale toerusting. Er is toerusting voor evangelisatie- en kinderwerk. Bij Evangelisatie bieden wij u materiaal aan voor VakantieBijbelWeken en Evangelisatiewerk voor kinderen. Bij Kinderwerk gaat het vooral om kinderwerk in de kerk en in het gezin.

Gods Woord centraal
Het doel van Evangeliestek is kinderen en jongeren in contact te brengen met de boodschap van zonde, genade en verlossing. Daarbij hen te helpen groeien in de kennis over en een levende relatie met de Heere God. Belangrijk is dus om het gelovige en niet-gelovige kind en jongere aan te spreken. Gods Woord staat hierin centraal.

Blaadje
Een jong plantje heeft vanaf het poten van het zaadje aandacht, licht, zorg en voeding nodig om te kunnen groeien. Om verder te groeien moet er blijvend aandacht gegeven worden. Het doel van Evangeliestek is het Woord van God aan kinderen en jongeren als zaad uitstrooien over de akkers. Het Evangelie verspreiden, waarin verteld wordt over de vergeving van zonden en redding voor het eeuwige leven. Het blaadje wijst naar boven.

Kleuren
Blauw wordt geassocieerd met waarheid en gezien als de kleur van vertrouwen. Blauw wijst naar het water dat nodig is om te kunnen groeien en naar de hemel.
Groen is de kleur van vruchtbaarheid en nieuw leven. Groen is een positieve kleur.
Bruin is de kleur van de aarde (in tegenstelling tot het blauw dat verwijst naar de hemel/blauwe lucht) waarop de mens zijn leven vormgeeft.