Kinderevangelisatiewerk

Ontdek ons aanbod voor

De gemeente naar buiten

Omdat we in een sterk geseculariseerde, niet-christelijke wereld leven, is toerusting en materiaal op het gebied van evangelisatie belangrijk. Wij bieden daarom het volgende aan, waarbij we ons richten op kinderen:

Kinderevangelisatiemateriaal

Het kinderevangelisatiemateriaal bestaat uit een serie mappen dat gebruikt kan worden in het kinder(evangelisatie)werk. Elke map bestaat uit vijf bijbellessen en alles wat nodig is om het tot een compleet programma te maken.

Kijk voor meer informatie over dit materiaal op Goed in Vorm.

Woordeloos boek

Met blijde boodschapbandjes

Het woordeloos boek is een map dat in vijf kleuren het Evangelie op een begrijpelijke manier uitlegt aan kinderen. In deze map zitten vijf uitgebreide bijbellessen en alles wat nodig is om het tot een compleet programma te maken. Bij aankoop van deze map krijg je 50 blijde boodschapbandjes gratis, wat kinderen helpt in het onthouden van de boodschap.

Materiaal rondom de heilsfeiten

De meegeefboekjes rondom de heilsfeiten leggen kort, duidelijk en aansprekend het kerst-, paas- en pinksterevangelie uit. Naast deze meegeefboekjes geven we ook rond Kerst, Pasen en Pinksteren een ander soort uitdeelmateriaal uit. Dat is te vinden in de webshop.

Materiaal rondom Halloween

Halloween wordt steeds uitbundiger gevierd in Nederland. Met het materiaal dat beschikbaar is, willen we niet-kerkelijke kinderen laten zien dat ze bij Jezus terecht kunnen als het Licht en de Redder van de wereld.

Regionale toerustingsavonden

Jaarlijks organiseren we aan het begin van het jaar regionale toerustingsavonden rondom een thema over het kinderevangelisatiewerk. Dit wordt georganiseerd op verschillende plekken in het land. Ook zijn er verschillende onderwerpen waarover een toerustingsavond in de gemeente gegeven kan worden.

Toerustingsaanbod

We hebben verschillende achtergrondartikelen geschreven/verzameld over thema’s in het kinderevangelisatiewerk. Regelmatig zullen deze aangevuld worden.

Lezing-, workshop- en cursusaanbod

Om op een goede manier kinder(evangelisatie)werk vorm te geven, kan het goed zijn om je toe te laten rusten. Evangeliestek biedt mogelijkheden voor toerusting in de vorm van een cursus of workshop. Deze zijn deels in eigen tijd online te volgen, maar ook zijn er fysieke momenten aan gekoppeld.