Regionale toerustingsavonden

Wij komen naar u toe

De toerustingsavonden zijn regionaal opgezet. Dat betekent dat jaarlijks in drie of vier plaatsen in het land een avond wordt georganiseerd rondom een bepaald thema. Deze avond wordt in een kerkelijke gemeente georganiseerd waarbij ook alle omliggende gemeenten worden uitgenodigd. Iedereen is er van harte welkom. De avonden worden in het voorjaar georganiseerd.

Doel toerustingsavonden
Tijdens deze avonden leidt een spreker een thema in dat verwant is aan het kinderevangelisatiewerk. Het doel van deze avonden is om bezinnend bezig te zijn rondom een onderwerp dat aansluit bij de VakantieBijbelWeken en de kinderevangelisatieclubs. Ook staat bemoediging en ontmoeting centraal. De avonden worden interactief ingevuld, waarbij het ook mogelijk is om ervaringsverhalen uit te wisselen en anderen te ontmoeten.
Ook wordt onze nieuwe map met kinder(evangelisatie)materiaal gepresenteerd.

Programma
Het programma bestaat ongeveer uit de volgende onderdelen:

19.30 - 19.45 Inloop
19.45 - 20.00 Opening
20.00 - 20.45 Toerusting
20.45 - 21.15 Pauze
21.15 - 21.45 Toerusting en verwerking
21.45 - 22.00 Sluiting
22.00 Uitloop met hapje en drankje

Deelnemen
Via nieuwsmailingen kun je op de hoogte gebracht worden van nieuwe toerustingsavonden. Meld u daarom aan voor de nieuwsbrief.

Evangelisatiewerk