Kind en geloof

Ontdek ons aanbod voor

Materiaal en toerusting voor het kinderwerk in de kerk en in het gezin

Geloofsopvoeding begint niet pas bij jongeren van twaalf jaar en ouder, maar bij de jonge kinderen. In de zorg voor kinderen in het gezin en de kerk spelen opvoeders en de sociale omgeving een cruciale rol. We willen ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toerusten voor en ondersteunen bij het werk en de zorg voor kinderen.

Materiaal rondom de heilsfeiten

De meegeefboekjes rondom de heilsfeiten leggen kort, duidelijk en aansprekend het kerst-, paas- en pinksterevangelie uit. Naast deze meegeefboekjes geven we ook rond Kerst, Pasen en Pinksteren een ander soort materiaal uit. Dat is te vinden in de webshop.

Materiaal rondom Halloween

Halloween wordt steeds uitbundiger gevierd in Nederland. Met behulp van de flyer en het knutselwerkje ontdekken de kinderen meer over de oorsprong van Halloween, maar ook leren ze wat de Bijbel hierover zegt.

Crèchemethode 'Kijk en Luister'

De crèchemethode is een map met lessen bij de kinderbijbels 'Kijk en Luister' (uitgeverij Den Hertog). Deze lessen zijn bedoeld om met kinderen die nog niet meegaan naar de kerk een inhoudelijk moment op de crèche te organiseren. De lessen zijn gemakkelijk voor te bereiden en sluiten aan bij de leefwereld van jonge kinderen (3-6 jaar).

Meeschrijfboek voor bij de eredienst

Het meeschrijfboekje is een A5-formaat boekje in kleur en bevat diverse typen pagina’s die kinderen actief aan het luisteren zetten. Op deze manier kunnen ze hun aandacht bij de preek houden. Er is ook een versie voor jonge kinderen.

Serie 'Kind en geloof'

Elke generatie staat opnieuw voor de vraag: Hoe breng ik mijn kinderen tot de Heere Jezus? De roeping en het voorrecht om kinderen op te voeden in de christelijke leer vraagt om bezinning en toerusting. In deze serie van vier boeken worden allen die betrokken zijn bij de opvoeding ondersteund met handvatten en praktische tips.

Symposium 'Kind en geloof'

Het symposium wordt tweejaarlijks georganiseerd met een aansprekend thema rondom kind en geloof. Met verschillende sprekers en een ruime keuze uit diverse workshops is het symposium waardevol om te volgen voor diverse doelgroepen die met kind en geloof te maken hebben. Het symposium trekt gemiddeld zo’n 300 bezoekers.

Toerustingsaanbod

We hebben verschillende achtergrondartikelen geschreven/verzameld over thema’s in het kinderwerk. Regelmatig zullen deze aangevuld worden.

Lezing-, workshop- en cursusaanbod

Om op een goede manier kinderwerk vorm te geven kan het goed zijn om je toe te laten rusten. Evangeliestek biedt mogelijkheden voor toerusting in de vorm van een cursus of workshop. Deze zijn deels in eigen tijd online te volgen, maar ook zijn er fysieke momenten aan gekoppeld.