Dineke van der Wilt

Missionair kinderwerker

Als ik denk aan al die kinderen in Nederland die nog nooit het rijke evangelie van de Heere Jezus Christus hebben gehoord, dan voel ik me geroepen om ze over Hem te vertellen en hen aan Zijn voeten te brengen.

Tijdens de kinderwerk activiteiten treft het me vaak dat kinderen zo ontvankelijk zijn voor de Bijbelverhalen die wij hen mogen vertellen. Wat is het een zegen om hierin een schakeltje te mogen zijn, als missionair kinderwerker bij Evangeliestek.

Het is mijn gebed dat de materialen, die we mogen ontwikkelen, tot zegen zijn voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen in Nederland.

Mijn naam is Dineke van der Wilt, sinds november 2021 werk ik als missionair kinderwerker bij Evangeliestek.

In 2009 behaalde ik mijn PABO-diploma aan de Driestar Hogeschool in Gouda. Vol enthousiasme heb ik 12 jaar als leerkracht en intern begeleider, in mijn woonplaats Boskoop, gewerkt.

Naast mijn onderwijsbaan raakte ik in 2018 betrokken bij het kinderevangelisatiewerk binnen Christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’ in Almere. Langzamerhand groeide het verlangen om mijn onderwijservaring in te gaan zetten binnen het evangelisatiewerk. Vanaf maart 2020 mag ik in Almere sturing te geven aan een team werkers dat zich inzet om kinderen te bereiken met het evangelie.

De combinatie van het werkveld in Almere én het ontwikkelen van materiaal en toerusten van werkers, namens Evangeliestek, biedt hele mooie kansen om de krachten bundelen en kennis te delen vanuit de praktijk.

"Als je knieën beginnen te knikken, kniel er dan op neer!"

Prachtig om gezamenlijk te dienen in Gods Koninkrijk, ik kijk ernaar uit om samen met u en jou het zaad van het evangelie te zaaien. Gods zegen toegebeden bij het kinder(evangelisatie)werk.

Team