Vernieuwde digitale VBC-map 'Wie is het?'

28 augustus 2023

Vernieuwde digitale VBC-map 'Wie is het?'

Draagt hij een bril? Heeft ze krullen? Een ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord op deze vragen brengt ons steeds een stapje dichter bij de oplossing van het raadspel ‘Wie is het?’

'Wie is het?' Dat is de titel van de vernieuwde map met kinderevangelisatiemateriaal. Met deze map ontdek je op de kinder- en vakantiebijbelclub samen met de kinderen Wie de Heere Jezus is en hoe Hij Zich bekend maakte aan de mensen in Zijn tijd, maar ook nu nog aan ons. De ‘Ik-ben’ woorden van de Heere Jezus staan in het materiaal centraal.

Bekende bijbelgetrouwe inhoud - nieuwe focus
De afgelopen acht jaar hebben we prachtige mappen mogen ontwikkelen als instrument om kinderen, zowel binnen als buiten de kerk, te bereiken met de boodschap van het Evangelie. Om nog beter aan te sluiten bij kinderen die niets of nauwelijks iets weten over God en de Bijbel, zullen we de komende jaren alle acht VBC-mappen herzien.

Kinderen die missionaire activiteiten bezoeken, bevinden zich vaak in een heel andere leefwereld, waardoor bijbelkennis die 'onze' kinderen bezitten voor hen volstrekt nieuw is. Ons verlangen is om juist voor niet-kerkelijke kinderen de bijbelse boodschap, bijbelgetrouw én aansluitend, centraal te stellen op de club.

Met deze vernieuwde map bieden wij je de bekende inhoud vanuit de map 'Levensecht' in een nieuw jasje, met een nieuwe naam en een hernieuwde focus op de primaire doelgroep van onze activiteiten.

Bestellen
De map ‘Wie is het?’ wordt volledig als digitale map aangeboden en biedt naast verhalen, spellen, knutselwerkjes en objectlessen ook uitgebreide toerustingen voor kinderwerkers aan.

Neem als kinderwerkers de tijd om stil te worden voor God en Zijn zegen te vragen over de club, de kinderen en het programma voordat je aandacht door de kinderen wordt gevraagd. Laat je eerst voeden bij de Bron, voordat je weer uit gaat delen aan de kinderen die op je club komen.

Terug naar de lijst