Geannuleerd - Symposium Kind en geloof

Symposium 'Kind en geloof' Als ze maar gelukkig zijn?!

Helaas hebben we het symposium vanwege de coronamaatregelen moeten annuleren. We zullen deze verplaatsen naar een andere dag. Als alternatief hopen we binnenkort met een online toerustingsserie te komen rondom belangrijk thema over 'Kind en geloof'. In deze serie zullen zes sprekers afwisselend onderwerpen belichten die bij dit thema passen.

Hieronder kunt u het programma lezen dat t.z.t. zal plaatsvinden. Binnenkort hopen we hier een nieuwe datum te vermelden.

Hoofdlezingen

Er zijn twee hoofdlezingen: Opgroeien en opvoeden in een seculiere samenleving. Naast de twee hoofdlezingen vinden er ook twee workshoprondes plaats.

Opgroeien in een seculiere samenleving

​​Een schets van de seculiere samenleving waarin onze kinderen leven (algemene principes vanuit de tijdgeest). Praktische adviezen en richtingwijzers voor opvoeders en wat dat van christen-opvoeders vraagt die verlangen om kinderen mee te nemen op weg naar de Toekomst. Een praktische lezing met veel concrete en aansprekende voorbeelden die de leefwereld van kinderen (t/m 12 jaar) raken.

Spreker
Christine Stam - van Gent (moeder, schrijft columns en artikelen voor het Reformatorisch Dagblad en andere media, verzorgt lezingen, werkte mee aan een kinderbijbel)

Hoe komen kinderen tot een leven voor en met God?

Waarom moet je als opvoeder (in brede zin) het kind al jong tot Jezus brengen en hoe doe je dat? Belicht vanuit de Bijbel en met praktische voorbeelden. Hoe kunnen ze Hem volgen en welke keuzes horen daarbij? Hoe kun je kinderen hierin begeleiden en bemoedigen in deze huidige samenleving met de verleidingen die daarbij horen?

Spreker
Ds. A. Th. van Olst (Predikant CGK Antwerpen/Deurne)

Workshops

Er vinden twee workshoprondes plaats. Voor elke workshopronde kunt u twee voorkeuren opgeven. We proberen u zoveel mogelijk in te delen bij de eerste keuze.

Programma

Hieronder vindt u de tijden van het programma, dat duurt van 15.30-20.30. Ook is het mogelijk om vanaf een ander tijdstip deel te nemen aan het symposium. Als dit op u van toepassing is, wilt u dan bij het aanmelden aangeven in het opmerkingsveld vanaf welke tijd u hoopt te komen?

15.00 - Inloop
15.30 - Opening Symposium door Dieneke Blok, projectleider Evangeliestek
15.45 - Opening en inleiding op het thema
16.00 - Lezing 1: Opgroeien en opvoeden in een seculiere samenleving (Christine Stam - van Gent)
16.40 - Workshopronde 1
17.40 - Uitgebreide broodmaaltijd en soep
18.30 - Opening avondprogramma
18.45 - Lezing 2: Hoe komen kinderen tot een leven voor en met God? (Ds. A.Th. van Olst)
19.30 - Workshopronde 2
20.30 - Ontmoeting met koffie of thee

Kosten

De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 34,95 per persoon.

Daarin is het volgende begrepen:

  1. Deelname aan het symposium
  2. Een uitgebreide broodmaaltijd met soep
  3. Boek 'Leven voor de Koning'

Wanneer u een deel van het programma bijwoont blijven de kosten gelijk.

Driestar hogeschool biedt voor studenten van Driestar hogeschool een speciaal tarief aan. Zij betalen € 22,95 bij deelname aan het symposium.

Leidinggevenden/ambtsdragers/leerkrachten hebben soms de mogelijkheid om kosten te declareren bij hun kerkelijke gemeente of hun werkgever. Bij betaling ontvangt u een factuur waarop staat dat er via IDEAL betaald is.

Bij eventuele verhindering van deelname aan het symposium na aanmelding zijn deze voorwaarden van toepassing.

Route en contact

Het symposium wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD, Gouda. U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein aan de overzijde van de straat.

Heeft u nog vragen over het symposium? Neem dan contact op met Dieneke Blok.