Informatie

Symposium Kind en Geloof - Woorden van waarde

Het hoogste Woord voor het kleinste kind.

Datum:

D.V. 28 september 2018

Tijdstip:

15:30 - 20:30 (inloop vanaf 15.00)

Locatie:

Driestar educatief - Gouda


Je denkt hard na, het kind wacht op antwoord. Weet je wel een goed antwoord op deze vraag? Wat vertel je wel en wat niet? Welk Godsbeeld en mensbeeld geef je mee met je antwoord? Sommige kindervragen kunnen soms best ingewikkeld zijn. Maar wat is het mooi om kinderen het allerbelangrijkste mee te geven: woorden vanuit de Bijbel. Zelfs al aan het allerkleinste kind. Woorden van genade die uit liefde verteld worden aan het kind.

Spreken met kinderen over het geloof kan veel mooie gesprekken opleveren. Wat is het mooi om kinderen te vertellen uit de Bijbel en belangrijke kernwoorden door te geven. Hoe spreek je met kinderen over zonde en genade? Waarom is het zo belangrijk om dit aan hen door te geven? Vanwege dit belangrijke thema organiseert Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen op D.V. vrijdag 28 september voor de derde keer een symposium. Dr. A.J. Kunz en Nieske Selles-ten Brinke zullen de hoofdlezingen verzorgen.

Het symposium duurt van 15:30 tot 20:30 uur en vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. Ook is het mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen. 

Tijdens dit symposium worden ouders, ambtsdragers, kinderwerkers (leidinggevenden kinderclub, evangelisatiewerk en zondagsschool), en leerkrachten toegerust,  bemoedigd om de Bijbelse opvoeding van kinderen vorm en inhoud te geven.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 21 september. Let op: vol = vol!

Uitgave boek 'Woorden van de Koning'

Inhoudsvol opvoeden in gezin, kerk en op school.

Als Evangeliestek werken we (in samenwerking met de Banier) aan een boekje over het thema ‘Kind en geloof’. De schrijvers zijn dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz, Nieske Selles-ten Brinke, drs. Laurens Snoek en Steven Middelkoop. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

In het boekje worden handvatten en praktische tips gegeven voor allen die betrokken zijn op kinderen, bijvoorbeeld thuis, in de kerk of op school. Dit boekje krijgt u gratis na deelname aan het symposium.

 

 

 

 

Hoofdlezingen: 

  • Woorden van waarde – zonde en genade in het licht van de Dordtse Leerregels.                              

Inhoud: Het is 400 jaar geleden dat de Dordtse leerregels zijn opgesteld. Is het nog actueel? Hoe kunnen we het ‘goud’ wat toen ontstaan is gebruiken in deze tijd? Wat hebben zonde en genade daarmee te maken? Hoe brengen we in deze tijd en Bijbels Godsbeeld en mensbeeld. Wat is dat eigenlijk? 

 

Spreker: dr. A.J. Kunz (Docent godsdienst aan Driestar hogeschool. Daarvoor was hij predikant in verschillende Hervormde gemeenten). 

 
  • Woorden van waarde in de praktijk

Inhoud: ​​Hoe breng ik het Woord van God dicht bij het kinderhart als ik met hen spreek? Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van het spreken met kinderen over God en van het begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap in de taal van kinderen? Hoe verbind ik het ‘oude woord’ met de huidige taal? Hoe vertellen we kinderen de waarheid in een evenwichtige boodschap en hoe brengen we die?

Spreker: Nieske Selles-ten Brinke ((pleeg)moeder, boekenschrijfster voor ouders en kinderen over pleegzorg en geloofsopvoeding)

 

Het symposium is een samenwerking tussen Evangeliestek, Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen. We nodigen u van harte uit! 

Bekijk hier de promo:

 

 

Tip: plaats het bericht in uw kerkbode!

  • Download hier de tekst die uw in uw kerkbode kunt plaatsen.
  • Download hier de flyer 

Meer informatie of een vraag?
Stel uw vraag aan Dieneke Blok (eblok@evangeliestek.nl/06-40959115)